Duyuru Ve Güncel

KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLULUĞU14.04.2017

Yargıtay, uzun zamandır süren 'karşılıksız çek' davasında emsal niteliği taşıyacak bir kararaverdi. ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTI Davaya konu olay şöyle gelişti. İzmir'de deri sektöründe faaliyet gösteren Sepiciler Holding, 2005 yılında İstanbul'da deri işleri yapan bir şirketten 1 milyon TL'lik bir sipariş aldı. Siparişi yapan şirketin parayı çekle ödeyeceğini belirtmesi üzerine holding…

Ayrıntılar

Çalışanların İşveren aracılığı ile otomatik emeklilik sistemine dahil edilmesi15.02.2017

​ ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 1/1/2017 No : 2017/9721 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/3/2001 No : 4632 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 2/1/2017 No : 29936 Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5 Cilt : 58 Amaç MADDE 1-…

Ayrıntılar

EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI08.02.2017

​ 1 – AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1 – Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik…

Ayrıntılar

İzmir ve Ege bölgesinde Trafik Kazası Sonrası Araç Değer Kaybı davaları19.12.2016

  İzmir de Araç Değer Kaybı Davası Kasko şirketleri araç değer kaybını karşılamadıkları için, araç değer kaybı davası karşı tarafa ( kazaya sebebiyet veren kişiye ) açılmaktadır.  Aracın değer kaybının tespitine yönelik  araç değer kaybı davası açılır. Bu davanın hukuki olarak dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. Maddesidir. Bu maddeye göre karşı…

Ayrıntılar

Fazla Mesai ve Şikayet 06.12.2016

Çalışma Süresi Nedir ? Çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri belirlenir. Günlük çalışma…

Ayrıntılar

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu02.12.2016

Yeni yasa ile anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile getirilen bir zorunluluktur. Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Esas Sermaye miktarı 250 bin TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Anılan zorunluluk, Esas Sermayesi 250 bin TL ve üzeri olan…

Ayrıntılar

6331 Sayılı Yasa Gereği 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları01.12.2016

6331 sayılı yasa kapsamında 2017 yılında uygulanacak idari para ceza listesi belirlendi. İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak, işyeri hekimi çalıştırmamak, risk analizi hazırlamamak gibi birçok ceza bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İlgili link'e gitmek için lütfen tıklayın..

Ayrıntılar

4857 Sayılı Yasa Gereği 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları01.12.2016

Asgari ücreti eksik ödemek, Özürlü personel çalıştırmamak, Ücret hesap pusulası düzenlememe Gibi birçok maddeye karşılık gelen cezalar 4857 Sayılı İş Kanunu na göre uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki linktedir. İlgili link'e gitmek için tıklayın

Ayrıntılar

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu (1/687 ) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaşmıştır (R.G. yayımlanma : 24 Kasım 2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmî Gazete )26.11.2016

Bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, bilirkişilikle ilgili temel ilke ve yükümlülüklerin ortaya konulması, Bilirkişilik Danışma Kurulunun oluşumu, görevleri, üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilirkişilik Daire Başkanlığı kurulması, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu…

Ayrıntılar

Son duyurular ve güncel haberler